logo
border-address-top
Dr. Vandervelden Johan
Dr. Vanrusselt Wim

Prins Albertlaan 39
3800 Sint-Truiden
Tel: 011/68.25.52
border-address-bottom

 

RAADPLEGINGEN:
Wij werken uitsluitend op afspraak, zo vermijden we lange wachttijden.
Voor dringende en acute problemen, kunnen wij steeds tijd vrijmaken en wij helpen u dan ook zo snel mogelijk verder.

Uw medisch dossier kan uiteraard geraadpleegd worden door alle artsen van de praktijk.
Indien de arts van uw keuze niet beschikbaar is of geen uren meer vrij heeft, zal één van de andere artsen u graag verder helpen.

Voor een vlotte, efficiënte en kwaliteitsvolle praktijkvoering, is het belangrijk dat u volgende spelregels respecteert:

  1. Indien u een afspraak wenst voor 2 personen, gelieve dit dan ook duidelijk te melden en 2 afspraken te reserveren, hetzij telefonisch, hetzij via de website.

  2. Bloednames gebeuren best nuchter (= niet eten of drinken de laatste 8u). Water mag.
  3. Voor het laten invullen van allerhande papieren, formulieren en attesten, maakt u best ook een afspraak, hiervoor is immers tijd nodig voor inzage in het dossier.
  4. Wij leveren meestal geen voorschriften af op telefonische aanvraag. Tijdens de raadplegingen worden voldoende voorschriften meegegeven tot het moment dat er terug een medisch onderzoek nodig is en de behandeling al dan niet zal bijgestuurd worden.
  5. Probeer steeds op tijd te komen, zoniet laat u andere mensen langer wachten.
  6. Indien u niet op de raadpleging kan zijn, gelieve dan te annuleren, ten laatste 1 uur voor de geplande afspraak. Op deze manier kunnen wij andere mensen verder helpen.
  7. Is er ONLINE geen afspraak meer vrij? Bel ons op 011-68.25.52. Wij voorzien dagelijks meer tijd dan er online wordt weergegeven.
  8. Voor raadplegingen die méér tijd vragen, maakt u best telefonisch een afspraak of boekt u 2 afspraken na elkaar.

Ondanks dit afsprakensysteem, kunnen er heel wat dringende raadplegingen en huisbezoeken tussen komen waardoor de wachttijd uitloopt, bv als we van streekwacht zijn, dienen we hieraan soms voorrang te verlenen. Graag hiervoor uw begrip.

HUISBEZOEKEN:
Huisbezoeken kunnen alleen telefonisch worden aangevraagd: 011/68.25.52.
Gelieve indien mogelijk huisbezoeken voor 11.00 h aan te vragen.
Huisbezoeken worden gereserveerd voor deze patiënten, die o.w.v. gezondheidsproblemen, niet zelf naar de praktijk kunnen komen.
Wij willen u motiveren om zoveel mogelijk zelf langs te komen: de omstandigheden voor onderzoek en behandeling zijn immers optimaal binnen onze praktijkruimtes.

ELEKTRONISCHE CORRESPONDENTIE:
Ons email adres is: info@huisartsenpraktijk-avenue39.be

Hou er rekening mee dat uw e-mails niet steeds onmiddellijk zullen gelezen worden.
Gezien deze vorm van communicatie niet beveiligd is, gelieve er geen vertrouwelijke zaken in te vermelden.

WACHTDIENST:
Het telefoonnummer van de wachtdienst is: 011/69.12.12.
Tijdens weekdagen is dit van 19.00 u tot 08.00 u.
Tijdens het weekend, kan u de wachtarts bereiken 24u/24u.

 

 

 

 


Grotere kaart weergeven

Personen die misbruik maken van deze agenda worden opgespoord en gerechtelijk vervolgd.
Alle patiëntgegevens zijn vertrouwelijk en worden enkel door de behandelende geneesheer gebruikt.

Agenda en website Sanmax ©